Art of Insurance

Wie zijn wij?

Als liefhebber van kunst en waardevolle voorwerpen hebben wij ons speciaal toegelegd op het verzekeren van deze zeer bijzondere markt.
“Van onze hobby ons beroep maken” is ons motto.

Wij vertegenwoordigen in Luxembourg de Britse verzekeraar HISCOX,

Steunend op de ervaring die Hiscox heeft verworven te midden van een welstellend en veeleisend cliënteel, bieden wij een unieke "all risk" verzekering en dit zowel voor een prestigieuze woning, kunstvoorwerpen of collectie oldtimers (vanaf 15 jaar oud).

Waarom wij?

Wij oefenen onze activiteit uit in overeenstemming met de ethische code, de vigerende wetten en bepalingen en met het nodige respect en confidentialiteit in hoofde van onze verzekerden. De samenwerking tussen de klant en Art of Insurance berust op basis van vertrouwen.

Wellicht hebt U thuis kostbaarheden of kunstvoorwerpen die U nauw aan het hart liggen; maar mogelijks hebt U zich nooit afgevraagd of deze wel goed verzekerd zijn.
Uw actuele brandpolis biedt meestal een basis verzekeringsdekking met limieten en uitsluitingen. Deze is dan ook waarschijnlijk niet aangepast aan uw persoonlijke situatie.
Accidentele schade en onverklaarbaar verlies zijn meestal uitgesloten in de polis terwijl wij vaststellen dat juist deze schades meer voorkomen dan diefstal, brand of waterschade.

Art of Insurance S.A. is gespecialiseerd in de verzekering van het type “all risk” . Hiermee wordt bedoeld dat alle risico’s verzekerd zijn, behalve deze welke expliciet worden uitgesloten in de algemene voorwaarden. De verzekeringsdekking geldt wereldwijd. Elk kunstobject wordt opgelijst in een inventaris met dekking van de aangenomen waarde per object. Dat wil zeggen dat wij deze verzekerde waarde in overleg zullen vaststellen. Hiermede hebt U de garantie dat, bij opgelopen schade, de opgegeven waarde van het voorwerp zal worden uitbetaald.

Waarde objecten

Wanneer spreken we over waardevolle objecten?

- fine art zoals: schilderijen, antieke meubels of design meubilair
- Breekbare voorwerpen, zoals porselein, kristal of brons
- Zilver
- Muziekinstrumenten
- Tapijten
- Wijnkelders
- Bont
- Diverse collecties
- Collectie oldtimers vanaf 15 jaar oud

Wij verzekeren ook luxe woningen en eventueel vakantiewoningen in het buitenland.

Ook hier geniet U van een ALLE RISICO dekking.

Onze partner?

Hiscox is een Britse verzekeraar, opgericht in 1901 en gespecialiseerd in het verzekeren van risico's die door andere verzekeraars als te ingewikkeld of te moeilijk ervaren worden.

Filosofie van Hiscox is gebaseerd op drie pijlers : integriteit, creativiteit, doeltreffendheid.

Integriteit
Voor alles geldt dat Hiscox meer belang wil hechten aan de persoon van de verzekerde zelf dan wel aan de goederen die hij verzekert. Eens een wederzijds vertrouwen tot stand gekomen, vormt dit vertrouwen immers de basis voor het naleven van ieders verbintenissen.

Creativiteit
Net op het moment dat de meeste verzekeraars alleen nog maar kunnen denken aan standaardisatie en automatisatie, gaat Hiscox volledig tegen de stroom van de markt in.

Hiscox biedt alleen vernieuwende oplossingen aan, daadwerkelijk aangepast aan de specifieke noden van de klant ; behoed de klant voor gadgetvoorwaarden. Ziehier het credo dat van Hiscox een verzekeraar maakt die anders durft te zijn.

Het integreren van goederen die zich in het buitenland bevinden in één en dezelfde polis, het aanbieden van een wereldwijde dekking voor het meubilair, hun authentieke « Alle Risico’s Behalve » formules, de vergoeding in nieuw- of vervangingswaarde, de nog nooit vertoonde waarborgen... en dit alles tegen een erg concurrentiële prijs ; dankzij dit alles laat Hiscox de meeste van zijn concurrenten mijlenver achter zich.

Doeltreffendheid
Het volstaat uiteraard niet om alleen maar uitstekende polissen aan te bieden. De Hiscox klanten eisen meer dan dat.

Daarom ook is het voor Hiscox uitermate belangrijk dat al hun knowhow aan de oppervlakte komt op het ogenblik dat er zich een schade voordoet. Hun hoofdbekommernis bestaat er dan in de klant zo snel mogelijk van zijn zorgen te bevrijden en hem te tonen dat hij er goed aan heeft gedaan de bescherming van zijn patrimonium aan Hiscox toe te vertrouwen.

Deze doeltreffendheid wordt nog versterkt door de uitmuntende service verleend door ART OF INSURANCE die dezelfde visie deelt. De kwaliteit van de dekking en het efficiënte beheer van schadegevallen zijn de twee leidmotieven van ons gemeenschappelijk handelen.

Iedere aanvraag wordt met de grootste zorg bestudeerd. Schadebeheer is één van hun sterke troeven.

Contacteer ons

Francis Laporta
Gedelegeerd Bestuurder

Telefoon:+352 2630 2853
Mobile:+352 621 180 841
Fax:+352 2630 2873
Mail: info@artofinsurance.lu

Maatschappelijke zetel:

ART OF INSURANCE S.A
Rue de la Gare 100
L-8325 Capellen